Grip op de eigen
medicatiebereiding en productie

MEDICATIE / PROAZ

Per 1 september 2021 heeft NEXUS Nederland de productlijnen Centrasys, Care Solutions en PROAZ overgenomen. De applicatie ondersteunt het volledige proces van geneesmiddelenproductie en harmoniseert uitstekend met ieder ICT-landschap ongeacht systeemleverancier.

PROAZ (Productie en Receptuur Ondersteunende Applicatie voor Ziekenhuisapotheken) maakt het gevalideerd produceren en analyseren van geneesmiddelen mogelijk. Het softwarepakket ondersteunt de bereidingsorganisatie vanaf het moment dat de grondstoffen binnenkomen tot en met het moment dat de geproduceerde geneesmiddelen uit quarantaine in het magazijn worden opgenomen. PROAZ is gemaakt door en voor apothekers. De applicatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gebruikers en daardoor volledig afgestemd op de praktijk van de ziekenhuisapotheek. De software wordt door een 30-tal ziekenhuizen in Nederland en België gebruikt bij het bereiden en analyseren van farmaceutische preparaten.Systeem onafhankelijk

Voor ieder ICT-landschapVolledige grip

Regie op productieprocesOptimaal beheer

Voorraad en kostprijsberekeningDoorontwikkeling

Actieve gebruikersvereniging

Ervaar de software!

Méér tijd voor je cliënt, en relevante informatie op de momenten waar het er toe doet. Als zorgverlener én zorgorganisatie verwacht je de beste ondersteuning vanuit het elektronisch patiëntdossier (EPD). Zowel vanuit behandelperspectief als vanuit de zorginstelling zelf wil je zo volledig mogelijk gefaciliteerd worden in alle werkzaamheden. NEXUS biedt u daarom een optimaal systeem waarin iedere gebruiker vanuit zijn of haar functierol een vloeiende ondersteuning geniet die specifiek is afgestemd op de werkzaamheden van de gebruiker.


Demo aanvragen

Productie flexibiliteit

PROAZ biedt flexibele mogelijkheden om de eigen productie te ondersteunen, waarbij de gewenste werkwijze als uitgangspunt wordt genomen. De variabele layout van voorschriften en protocollen kunnen hierbij als leidraad dienen. Het systeem ondersteunt werkwijzes vanaf papier tot en met werken met tablets en touch-screens. Met het pakket kan gelijktijdig door meerdere gebruikers vanaf verschillende plaatsen (kantoor, bereiding en/of productieplaats) worden gewerkt. Ook het werken op diverse locaties behoort tot de mogelijkheden. Het systeem biedt de unieke optie om vanaf verschillende werkplekken, via een netwerk, met een bepaalde balans te communiceren. De balans hoeft daardoor niet rechtstreeks aan een PC te worden gekoppeld. Op deze manier kunnen de beruchte stofproducerende computers uit de bereidingsruimten en weegkamers worden gebannen.

Analyse en bereiding

Bij de analyse van grondstoffen en bereidingen wordt gebruik gemaakt van geautoriseerde analysevoorschriften, welke zijn opgeslagen in PROAZ. De lay-out van deze voorschriften kan geheel naar eigen inzicht worden gewijzigd. Gelijk aan de analyse wordt bij deze bereidingen gebruik gemaakt van geautoriseerde (bereidings)voorschriften, welke zijn opgeslagen in PROAZ. Ook in deze voorschriften kunnen controles ingebouwd worden die tijdens de bereiding door PROAZ worden getoetst. Tijdens de bereiding worden de wegingen gecontroleerd en worden de weeggegevens opgeslagen in PROAZ. Bij afwijkende chargegrootten worden grondstofhoeveelheden automatisch omgerekend, evenals (daarvoor gecodeerde) getallen in de bereidingstekst. Bij de wegingen worden de grondstoffen eerst geïdentificeerd alvorens met de weging wordt gestart.

Artikelenbestand

Het artikelbestand bestaat niet alleen uit grondstoffen, maar ook uit verpakkingen, bereidingen, hulpmiddelen etc. Invoeren van het soortelijk gewicht bij een artikel maakt het mogelijk om vloeistoffen af te wegen, hoewel een volume-aanduiding in het voorschrift staat. Per grondstofcharge wordt een uiterste verwerkdatum ingegeven, waarop wordt gecontroleerd bij het verwerken. Wettelijke verplichte informatie over de grondstof kunt u met behulp van de Europese waarschuwingsteksten per grondstof opgeven. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw eigen opmerkingen cq. waarschuwingen toe te voegen. Deze waarschuwende teksten kunnen worden getoond als een bereiding of grondstof wordt geselecteerd.

Overzicht

Een bijzonder groep overzichten vormt de logging-overzichten. Met deze overzichten is het heel eenvoudig om vast te stellen waar een product zich in het proces bevindt en wat de status is. Retrospectief kunnen deze overzichten inzicht geven in de volgorde van gebeurtenissen in een bereiding of analyse. De signaleringslijsten tonen momenten van afwijkende of cruciale handelingen met het pakket. Via specifieke rapporten kan inzicht worden verkregen in de hoeveelheden van artikelen die in de magazijnen aanwezig zijn. Desgewenst kan aan de hand van bestelgrenzen een bestellijst worden gegenereerd. Via specifieke rapporten kan inzicht worden verkregen in een geschatte kale kostprijs of de werkelijke kale kostprijs.

Uw voordelen

  • >30 ziekenhuizen en apothekers produceren medicatie met behulp van PROAZ
  • Bewezen best-of-breed oplossing die eenvoudig integreert in uw ICT-landschap
  • De module is volledig leveranciers-onafhankelijk
  • Praktijkgericht en gebruiksvriendelijk
  • Complete ondersteuning bij installatie en implementatie

Closed-loop medicatie

De closed-loop productlijn NEXUS / MEDICATIE is een integraal onderdeel van de EPD-suite. De geïntegreerde medicatie module wordt hierbij als Elektronisch-Voorschrijf-Systeem (EVS) én Toedienings-Registratie-Systeem (TRS) ingezet. De oplossing wordt per gebruikersomgeving volledig afgestemd op de specifieke behoefte van de zorgverlener.


Meer lezen

Samenhangende oplossingen

De workflow van apothekers wordt optimaal ondersteund met onze closed-loop oplossingen voor geneesmiddelenlogistiek en medicatie. De geïntegreerde medicatie- en farmacie modules stroomlijnen per gebruikersgroep de medische- en logistieke processen vanuit één suitepakket.

Meer informatie

Contactpersoon
Klaas de Jong, accountmanager ziekenhuizen
Wilt u ontdekken hoe onze oplossingen u ondersteunen bij uw dagelijkse werkzaamheden? Ik kom het u graag demonstreren.

klaas.de.jong@nexus-nederland.nl
+31(0)6 5347 9662

Heeft u hulp nodig? We helpen u graag!
Contact Mail
X
Lightbulb
Waar bent u naar opzoek? Afdelingen, deskundigen, behandelcentra en locaties
Niet het gewenste resultaat? Gebruik de algemene zoekfunctie. Zoekopdracht