Optimale ondersteuning voor rolgebaseerde werkprocessen

Intensive Care Unit

De Workspace IC bestaat uit de gecombineerde functionaliteit van NEXUS / PDMS, NEXUS / MEDICATIE, NEXUS / EPD) zich op de ondersteuning van alle zorgverleners op de intensieve zorg afdelingen. Zo wordt in de workspace gebruik gemaakt van vooraf afgestemde behandelplannen die zorgen voor specifieke taken op de werklijst van de ic-verpleegkundige. Zoals men van een volwaardig PDMS kan verwachten, worden meetapparatuur, dialyse- en beademingsapparaten, bewakingsmonitoren en infuus- en voedingspompen, via een datacollector, gekoppeld aan het NEXUS / PDMS dat integraal deel uit maakt van de Workspace. Hierin worden de metingen en scores die via de datacollector binnenlopen en waardes die handmatig worden geregistreerd grafisch weergegeven. Eveneens worden de lab uitslagen in de curve inzichtelijk gemaakt.

Opdrachten en opdrachtensets kunnen eenvoudig worden aangevraagd en worden opgevolgd. Bij het uitvoeren van opdrachten worden automatisch de NZa zorgactiviteiten afgeleid om zo tot een juist zorgproduct te komen. Verder is alle functionaliteit rondom statusvoeren, rapportage en overdracht beschikbaar in deze omgeving.

Screenshot: PDMS in Workspace IC

Voor de Workspace IC geldt ook dat tijdens een behandeling op de intensive care belangrijke gegevens rondom de patiënt en de uitgevoerde handelingen worden vastgelegd die nodig zijn voor data aanlevering. Alle benodigde, geregistreerde gegevens worden op de achtergrond gecodeerd volgens het gegevensmodel van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuizen (LBZ) voor de stuurinformatie en de aanlevering van de verschillende landelijke benchmarks. Alle financiële en statistische codes worden automatisch gegenereerd, om zo tot een juist zorgproduct te komen of een juiste basis te creëren voor analyse.

Als onderdeel van de Workspace IC wordt ook de oplossing voor medicatie geïntegreerd aangeboden. NEXUS / MEDICATIE wordt als Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) en Toediening Registratie Systeem (TRS) ingezet. Processen rondom medicatie brengen een bijzonder grote verantwoordelijkheid met zich mee. NEXUS / MEDICATIE ondersteunt deze processen volledig op een efficiënte en veilige manier: van voorschrijven en medicatiebewaking tot het toedienen van medicijnen. Elke stap in het medicatie proces wordt vastgelegd en gecontroleerd en vormt een closed loop.

De medicatieopdrachten worden via het elektronisch voorschrijfsysteem geregistreerd. Niet alleen enkelvoudige medicatieopdrachten, maar ook zogenaamde therapieplannen kunnen worden ingevoerd. Door gebruik te maken van een therapieplan kan met één klik een medicatieset, gerelateerd aan een zorgvraag of behandelplan, worden voorgeschreven.


Screenshot: Medicatieoverzicht binnen PDMS

Op basis van geaccordeerde medicatieopdrachten vindt aansturing plaats van het op tijd en juist leveren van medicatie aan de afdeling of de patiënt. Aan de hand van actuele medicatieopdrachten wordt per afdeling of patiënt een overzicht van de uit te voeren activiteiten gegenereerd. In het verlengde worden de toedieningen geregistreerd en wordt er controle uitgevoerd op nog niet geregistreerde toedieningen. Zo ondersteunt NEXUS / MEDICATIE de betrokken zorgverleners bij het volledige medicatieproces. Kortom, er is sprake van een uitstekende toevoeging aan het NEXUS / EPD waarbij de veiligheid van de patiënt centraal staat.

Het geïntegreerde PDMS beschikt over een geavanceerde grafische weergave van data. Data verkregen uit de aangesloten apparatuur kan in relatie gebracht worden tot bijvoorbeeld bepaalde laboratoriumwaarden, medicatie en klinische scores en metingen. Op deze manier wordt er snel inzicht gegeven over bepaalde behandeleffecten.

Uw voordeel in één oogopslag

  • Werkprocessen volledig afgestemd op gebruikersrol
  • Naadloze integratie van PDMS en medicatie module (EVS en TRS)
  • Grafische weergave van essentiële informatie
  • Direct overzicht van afdelingsoverstijgende patiëntgegevens
  • Optimale gebruikerservaring
  • Desktop volledig afgestemd op IC Unit

Ondersteuning op maat

De Workspace voor de Intensive Care Unit bevat minimaal onderstaande, samenhangende, softwarecomponenten.

Meer informatie

Contactpersoon
Klaas de Jong, accountmanager ziekenhuizen
Wilt u ontdekken hoe onze oplossingen u ondersteunen bij uw dagelijkse werkzaamheden? Ik kom het u graag demonstreren.

Contact opnemen:
klaas.de.jong@nexus-nederland.nl
+31(0)6 5347 9662

Heeft u hulp nodig? We helpen u graag!
Contact Mail
X
Lightbulb
Waar bent u naar opzoek? Afdelingen, deskundigen, behandelcentra en locaties
Niet het gewenste resultaat? Gebruik de algemene zoekfunctie. Zoekopdracht