Optimale ondersteuning voor rolgebaseerde werkprocessen

Medisch specialist

De medisch specialist speelt een centrale rol bij de diagnose en behandeling van een medisch probleem bij een patiënt. Echter is een goede diagnose en behandeling alleen mogelijk door kwalitatief hoogwaardige gegevensuitwisseling tussen betrokken partijen. Afhankelijk van de instroom poliklinisch/ klinisch of acuut kan deze data uit verschillende bronnen komen, huisarts, patiënt, ambulancepersoneel of andere informatiebronnen.

De medisch specialist dient op dit vlak dus optimaal ondersteunt te worden om het medische proces gestructureerd vorm te geven. Ondersteunde diagnostiek dient eenvoudig te kunnen worden aangevraagd en samen met de resultaten een centrale plaats in het dossier van de patiënt te krijgen. Na het stellen van de diagnose en voorgestelde behandelplan, eventueel ondersteunt door een multidisciplinair overleg of intercollegiaal consult, zal deze met de patiënt besproken worden en na gezamenlijk afstemming zal het behandelplan worden geëffectueerd.

In deze beginfase van het proces is het van belang dat er eenduidige en gestandaardiseerde verslaglegging plaatsvindt door de medisch specialist waarbij de patiënt relevante informatie kan teruglezen in het patiënten portaal of PGO. Echter ook de professionele samenvatting richting de verwijzer, huisarts is van belang dat deze in de basis gegenereerd kan worden en elektronisch wordt uitgewisseld.

Binnen het NEXUS / EPD staat het patiëntendossier centraal. Alle disciplines, mits geautoriseerd, werken met dezelfde basisgegevens echter beschikken de verschillende medische disciplines ook over een eigen specialistisch deel. De medisch specialist werkt in een workspace. Een workspace is een “bureaublad zoals we dat binnen Windows kennen” waar verschillende functionaliteiten (softwarecomponenten) logisch gegroepeerd zijn.

Het basisdossier omvat de kernelementen die ziekenhuis breed gedeeld worden en onafhankelijk zijn van specialisme en/of functie. Alle zorgverleners, die een behandelrelatie hebben met de patiënt, zien alle relevante informatie in één oogopslag en kunnen inzoomen op detailinformatie waar nodig. Om de patiëntveiligheid te waarborgen is alle patiënt kritische informatie (o.a. reanimatie, behandelbeperkingen, allergie- en, medicatie) altijd prominent in beeld in de zorgbanner. De zorgbanner is interactief; door op de iconen te klikken kan de informatie geraadpleegd of gewijzigd worden. Dit betekent optimaal gebruiksgemak voor de zorgverlener en borging dat op de juiste plaats, aan de bron, geregistreerd wordt.

Uw voordeel in één oogopslag

  • Werkprocessen volledig afgestemd op gebruikersrol
  • Naadloze integratie met ondersteunende tooling zoals diagnostiek
  • Directe toegang tot historische data patiënt
  • Afdelingsoverstijgende toegang tot medisch dossier
  • Transmurale uitwisseling van medische gegevens
  • Patiëntflow geharmoniseerd met (medische) zorgflow
  • Volledige integratie met patiëntportaal
  • Adoptie van ondersteunende eHealth applicaties

Ondersteuning op maat

De Workspace voor de medisch specialist bevat minimaal onderstaande, samenhangende, softwarecomponenten.

Meer informatie

Contactpersoon
Klaas de Jong, accountmanager ziekenhuizen
Wilt u ontdekken hoe onze oplossingen u ondersteunen bij uw dagelijkse werkzaamheden? Ik kom het u graag demonstreren.

Contact opnemen:
klaas.de.jong@nexus-nederland.nl
+31(0)6 5347 9662

Heeft u hulp nodig? We helpen u graag!
Contact Mail
X
Lightbulb
Waar bent u naar opzoek? Afdelingen, deskundigen, behandelcentra en locaties
Niet het gewenste resultaat? Gebruik de algemene zoekfunctie. Zoekopdracht