Optimale ondersteuning voor rolgebaseerde werkprocessen

Verpleegkundig dossier

NEXUS / EPD VERPLEEGKUNDIGE is een uitbreiding op- en geïntegreerd met het NEXUS / EPD SPECIALIST en bovenal geoptimaliseerd voor gebruik door verpleegkundigen en ondersteunende disciplines. De Workspace is zo in te richten dat het perfect aansluit op de wensen, procedures, standaarden en verpleegmethodieken van het ziekenhuis. Op basis van gestandaardiseerde werkprocessen en protocollen, wordt de kwaliteit van de zorg, vanuit het multidisciplinair en planmatig werken, sterk verbeterd.

Behandelsets en het gerelateerde zorgplannen met bijbehorende werklijsten vormt het vertrekpunt voor de dagelijkse werkplanning. Registraties zoals scores en metingen, infuus en vochtbalans worden vanuit de werklijst aangeboden. Door de integratie met NEXUS / EPD SPECIALIST, heeft u ook de beschikking over het basisdossier en de benodigde onderzoek- en behandelgegevens. Gegevens vanuit het zorg- of klinisch pad worden opgenomen in het zorgplan, dat vervolgens de werklijst genereert. U bent altijd op de hoogte en het voelt als één vertrouwd geheel; er wordt meegedacht en het zorgproces wordt bewaakt.

Het EPD biedt functionaliteit voor digitale toedienregistratie. Het PDMS en TIJDLIJN zijn integrale onderdelen van het EPD en daarom in combinatie met het EVS en TRS te gebruiken. Diverse regels voor signaleren/attenderen/alarmeren zijn in te richten voor de toedieningsregistratie in het TRS maar veelal direct als gevolg van het voorschrift (vaker/meer dan voorgeschreven, te vroeg/te laat, (nog) niet gecontroleerd, alleen eenmalige gift, verwijzing naar protocollen, enz.). Daarnaast zijn er regels in te richten m.b.t. VTGM en 4-ogen principe.

Voor alle behandelaars is altijd een medicatie overzicht beschikbaar (ongeacht de rol) wanneer een behandelrelatie is vastgelegd evenals de signalering/alarmering iconen in de zorgbanner m.b.t. medicatie, contra-indicaties, allergieën, behandelaanwijzingen, enz. Of men mag voorschrijven of toedienen en of men deze functies kan benaderen is onderdeel van autorisatie en inrichting.

Video: Software impressie EPD / VERPLEEGKUNDIGE, onderdeel Anamnese en Tijdlijn

Op de NEXUS / TIJDLIJN is zichtbaar welke medicatie is voorgeschreven en op welk moment medicatie gegeven moet worden, welke pompen met welke medicatie zijn gekoppeld met de inloopsnelheid (incl. bolussen zijn hier zichtbaar), toegediende medicatie licht in groen op, welke medicatie nog niet is toegediend maar toegediend had moeten zijn licht in rood op, welke medicatie nog gecontroleerd moet worden door een andere verpleegkundige.

Binnen het verpleegkundige proces speelt ook de farmaceutische verzorging van de patiënt een zeer belangrijke rol. De NEXUS medicatie suite voorziet in een volledige integratie op essentiële onderdelen van het EPD. Een goed afgestemd samenspel tussen medisch specialist – apotheker en verpleegkundige is hierbij cruciaal. Het TRS (toedienregistratiesysteem voor medicatie) ondersteunt bijvoorbeeld het elektronisch toedienen door de (arts of) verpleegkundige. De verpleegkundige werkt hierbij vanuit één centraal medisch dossier inclusief medicatie of er nu poliklinische handelingen, klinische handelingen of handelingen binnen de acute worden uitgevoerd.

Uw voordeel in één oogopslag

  • Werkprocessen volledig afgestemd op gebruikersrol
  • Grafische weergave van essentiële informatie
  • Direct overzicht van afdelingsoverstijgende patiëntgegevens
  • Gepersonaliseerde voedingsmodule via tablet of app
  • Optimale gebruikerservaring
  • Desktop volledig afgestemd op verpleegkundige

Ondersteuning op maat

De Workspace voor de verpleegkundig zorgverlener bevat minimaal onderstaande, samenhangende, softwarecomponenten.

Meer informatie

Contactpersoon
Klaas de Jong, accountmanager ziekenhuizen
Wilt u ontdekken hoe onze oplossingen u ondersteunen bij uw dagelijkse werkzaamheden? Ik kom het u graag demonstreren.

Contact opnemen:
klaas.de.jong@nexus-nederland.nl
+31(0)6 5347 9662

Heeft u hulp nodig? We helpen u graag!
Contact Mail
X
Lightbulb
Waar bent u naar opzoek? Afdelingen, deskundigen, behandelcentra en locaties
Niet het gewenste resultaat? Gebruik de algemene zoekfunctie. Zoekopdracht