Grip op de eigen
medicatiebereiding en productie

MEDICATIE / PROAZ

Per 1 september 2021 heeft NEXUS Nederland de productlijnen Centrasys, Care Solutions en PROAZ overgenomen. De applicatie ondersteunt het volledige proces van geneesmiddelenproductie en harmoniseert uitstekend met ieder ICT-landschap ongeacht systeemleverancier.

PROAZ (Productie en Receptuur Ondersteunende Applicatie voor Ziekenhuisapotheken) maakt het gevalideerd produceren en analyseren van geneesmiddelen mogelijk. Het softwarepakket ondersteunt de bereidingsorganisatie vanaf het moment dat de grondstoffen binnenkomen tot en met het moment dat de geproduceerde geneesmiddelen de quarantaine verlaten en richting magazijn of patiënt gaan. PROAZ is gemaakt door en voor apothekers. De applicatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gebruikers en daardoor volledig afgestemd op de praktijk van de bereidende ziekenhuisapotheek. De software wordt door ruim 20 ziekenhuizen in Nederland en België gebruikt bij het bereiden en analyseren van farmaceutische preparaten.Systeem onafhankelijk

Voor ieder ICT-landschapVolledige grip

Regie op productieprocesOptimaal beheer

Voorraad en kostprijsberekeningDoorontwikkeling

Actieve gebruikersvereniging

Ervaar de software!

Méér tijd voor je cliënt, en relevante informatie op de momenten waar het er toe doet. Als zorgverlener én zorgorganisatie verwacht je de beste ondersteuning vanuit het elektronisch patiëntdossier (EPD). Zowel vanuit behandelperspectief als vanuit de zorginstelling zelf wil je zo volledig mogelijk gefaciliteerd worden in alle werkzaamheden. NEXUS biedt u daarom een optimaal systeem waarin iedere gebruiker vanuit zijn of haar functierol een vloeiende ondersteuning geniet die specifiek is afgestemd op de werkzaamheden van de gebruiker.


Demo aanvragen

Productie flexibiliteit

PROAZ biedt flexibele mogelijkheden om de eigen productie te ondersteunen, waarbij de gewenste werkwijze als uitgangspunt wordt genomen. De variabele layout van voorschriften en protocollen kunnen hierbij als leidraad dienen. Het systeem ondersteunt werkwijzen vanaf papier tot en met werken met tablets en touch-screens. Met het pakket kan gelijktijdig door meerdere gebruikers vanaf verschillende plaatsen (kantoor, bereiding en/of productieplaats) worden gewerkt. Ook het werken op diverse locaties behoort tot de mogelijkheden. Het systeem biedt de optie om te communiceren met balansen die bekabeld aan een PC zijn gekoppeld, maar kan ook met balansen communiceren die rechtstreeks aan het netwerk zijn gekoppeld.

Analyse en bereiding

Bij de analyse van grondstoffen en bereidingen wordt gebruik gemaakt van geautoriseerde analysevoorschriften, welke zijn opgeslagen in PROAZ. De lay-out van deze voorschriften kan geheel naar eigen inzicht worden gewijzigd.
Gelijk aan de analyse wordt bij bereidingen gebruik gemaakt van geautoriseerde bereidingsvoorschriften. In beide soorten voorschriften kunnen controles ingevoerd worden die tijdens de analyse of bereiding door PROAZ worden getoetst. Tijdens de bereiding worden de wegingen gecontroleerd en worden de weeggegevens opgeslagen in PROAZ. Hierbij worden de grondstoffen eerst geïdentificeerd en wordt de expiratiedatum/tijd gecontroleerd alvorens met de weging kan worden gestart. Het systeem biedt de mogelijkheid om variabele chargegroottes te bereiden. Daarbij worden grondstofhoeveelheden automatisch omgerekend, evenals (daarvoor gecodeerde) getallen in de bereidingstekst.

 

.

Artikelenbestand

Het artikelbestand bestaat niet alleen uit grondstoffen, maar ook uit verpakkingen, bereidingen, hulpmiddelen etc. Invoeren van het soortelijk gewicht bij een artikel maakt het mogelijk om vloeistoffen af te wegen, terwijl een volume-aanduiding in het voorschrift staat.  Wettelijke verplichte informatie over de grondstof kunt u met behulp van de Europese waarschuwingsteksten per grondstof opgeven. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw eigen opmerkingen cq. waarschuwingen toe te voegen. Deze waarschuwende teksten kunnen worden getoond als een bereiding of grondstof wordt geselecteerd tijdens een analyse of bereiding.

Rapportages

Het systeem ondersteunt diverse rapportages en biedt de mogelijkheid om zelf aanvullende rapportages te definiëren.
Uiteraard zijn er managementoverzichten beschikbaar die inzicht geven in het aantal bereidingen of analyses. Overzichten kunnen verder gebruikt worden om trendanalyses uit te voeren of informatie te vergaren voor een productdossier.
Een bijzondere groep overzichten vormt de audit trail-overzichten: Met deze overzichten is het eenvoudig te achterhalen welke gebruiker, op welk werkstation, welke werkzaamheden met het pakket heeft uitgevoerd. De zogenaamde signaleringslijsten tonen momenten van afwijkende of cruciale handelingen met het pakket. Via voorraadbeheerrapporten kan inzicht worden verkregen in de voorraden van artikelen in magazijnen en kunnen bestellijsten worden gegenereerd. Wanneer ook prijsinformatie in het systeem wordt opgeslagen kan inzicht worden verkregen in een geschatte kale kostprijs of de werkelijke kale kostprijs van een product.

 

 

Uw voordelen

  • >20 ziekenhuizen en apothekers produceren medicatie met behulp van PROAZ
  • Bewezen best-of-breed oplossing die eenvoudig integreert in uw ICT-landschap
  • De module is volledig leveranciers-onafhankelijk
  • Praktijkgericht en gebruiksvriendelijk
  • Complete ondersteuning bij installatie en implementatie

Samenhangende oplossingen

De workflow van apothekers wordt optimaal ondersteund met onze closed-loop oplossingen voor geneesmiddelenlogistiek en medicatie. De geïntegreerde medicatie- en farmacie modules stroomlijnen per gebruikersgroep de medische- en logistieke processen vanuit één suitepakket.

Meer informatie

Contactpersoon
Klaas de Jong, accountmanager ziekenhuizen
Wilt u ontdekken hoe onze oplossingen u ondersteunen bij uw dagelijkse werkzaamheden? Ik kom het u graag demonstreren.

klaas.de.jong@nexus-nederland.nl
+31(0)6 5347 9662

Heeft u hulp nodig? We helpen u graag!
Contact Mail
X
Lightbulb
Waar bent u naar opzoek? Afdelingen, deskundigen, behandelcentra en locaties
Niet het gewenste resultaat? Gebruik de algemene zoekfunctie. Zoekopdracht