Optimale ondersteuning voor de verpleegkundige

Verpleegkundig dossier

HET NEXUS-EPD voor de verpleegkundige (oftewel het EVS) is een uitbreiding op- en geïntegreerd met het EPD voor de medisch specialist. Bovenal is het EVS geoptimaliseerd voor gebruik door verpleegkundigen en ondersteunende disciplines. De Workspace is zo in te richten dat het perfect aansluit op de wensen, procedures, standaarden en verpleegmethodieken van het ziekenhuis.

Op basis van gestandaardiseerde werkprocessen en protocollen, wordt de kwaliteit van de zorg, vanuit het multidisciplinair en planmatig werken, sterk verbeterd. Behandelsets en het gerelateerde zorgplannen met bijbehorende werklijsten vormt het vertrekpunt voor de dagelijkse werkplanning. Registraties zoals scores en metingen, infuus en vochtbalans worden vanuit de werklijst aangeboden. Door de integratie met NEXUS / EPD SPECIALIST, heeft u ook de beschikking over het basisdossier en de benodigde onderzoek- en behandelgegevens. Gegevens vanuit het zorg- of klinisch pad worden opgenomen in het zorgplan, dat vervolgens de werklijst genereert. U bent altijd op de hoogte en het voelt als één vertrouwd geheel; er wordt meegedacht en het zorgproces wordt bewaakt.Voeding in zorgflow

Gepersonaliseerd bestelprocesSpeciaal voor u

Compleet, eenvoudig en snel!Registratie aan de bron

ZIB-compliant oplossingeneHealth

Volledige harmonisatie met portaal

Ervaar de software!

Méér tijd voor je cliënt, en relevante informatie op de momenten waar het er toe doet. Als verpleegkundig zorgverlener verwacht je de beste ondersteuning vanuit het elektronisch verpleegkundig dossier (EVD). Zowel vanuit behandelperspectief als vanuit de zorginstelling zelf wil je zo volledig mogelijk gefaciliteerd worden in alle werkzaamheden. NEXUS biedt u daarom een optimaal systeem waarin iedere gebruiker vanuit zijn of haar functierol een vloeiende ondersteuning geniet die specifiek is afgestemd op de werkzaamheden van de verpleegkundige.


Demo aanvragen

Medicatie

Binnen het verpleegkundige proces speelt ook de farmaceutische verzorging van de patiënt een zeer belangrijke rol. Het NEXUS / MEDICATIE pakket voorziet in een volledige integratie op essentiële onderdelen van het EPD. Een goed afgestemd samenspel tussen medisch specialist – apotheker en verpleegkundige is hierbij cruciaal. Het TRS (toedienregistratiesysteem voor medicatie) ondersteunt bijvoorbeeld het elektronisch toedienen door de (arts of) verpleegkundige. De verpleegkundige werkt hierbij vanuit één centraal medisch dossier inclusief medicatie of er nu poliklinische handelingen, klinische handelingen of handelingen binnen de acute worden uitgevoerd.

Nieuw!

Het product NEXUS / TIJDLIJN is een grafische weergave van handmatig ingevoerde gegevens tijdens de opnames van een patiënt. De oplossing vult het EPD én EVD aan met relevante informatie vanuit het PDMS. Op de TIJDLIJN is zichtbaar welke medicatie is voorgeschreven en op welk moment medicatie gegeven moet worden, welke pompen met welke medicatie zijn gekoppeld met de inloopsnelheid (incl. bolussen zijn hier zichtbaar), toegediende medicatie licht in groen op, welke medicatie nog niet is toegediend maar toegediend had moeten zijn licht in rood op, welke medicatie nog gecontroleerd moet worden door een andere verpleegkundige.

Uw voordelen

  • Gegevens overal, volledig en actueel beschikbaar
  • Multidisciplinair, alle disciplines betrokken bij de behandeling en begeleiding
  • Volledig afgestemd op de gebuikersrol
  • Diepte integratie met zeer rijk patiëntportaal

PGO-uitwisseling

Patiënten kunnen op een eigen app naar keuze, al hun medische gegevens inzien. Dus niet alleen vanuit het ziekenhuis, maar ook vanuit de huisarts, de ggz-instelling, en alle andere zorgaanbieders. Zo’n app wordt een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) genoemd. Als onderdeel van het VIPP-programma voor de ggz, én het (nieuwe) VIPP5 programma voor ziekenhuizen, staat uitwisseling met PGO’s hoog op de agenda. “Voor beide trajecten verzorgt NEXUS de rol van DVZA waarbij de SAAS-oplossing op ieder type bronsysteem kan worden aangesloten. Dit betekent dat ook niet-NEXUS bronsystemen gebruik gaan maken van deze techniek”, aldus Erik Toet.

Meer lezen

Meer informatie

Contactpersoon
Klaas de Jong, accountmanager ziekenhuizen
Wilt u ontdekken hoe onze oplossingen u ondersteunen bij uw dagelijkse werkzaamheden? Ik kom het u graag demonstreren.

klaas.de.jong@nexus-nederland.nl
+31(0)6 5347 9662

Heeft u hulp nodig? We helpen u graag!
Contact Mail
X
Lightbulb
Waar bent u naar opzoek? Afdelingen, deskundigen, behandelcentra en locaties
Niet het gewenste resultaat? Gebruik de algemene zoekfunctie. Zoekopdracht