Optimale ondersteuning
voor SEH en Trauma

Workspace ACUTE

Bij NEXUS maken we gebruik van het unieke Workspace concept. Hiermee krijgen gebruikers en zorgverleners op intuïtieve wijze direct toegang tot de voor hen meest essentiële informatie. Workspace ACUTE is het geïntegreerde product binnen het NEXUS / EPD voor zorgverlening langs de acute as. Het biedt een specifieke omgeving geoptimaliseerd voor- en ter ondersteuning van de medewerkers die acute zorg verlenen binnen een ziekenhuis waaronder de SEH en Traumacentra.

Artsen, verpleegkundigen en het secretariaat worden optimaal ondersteund in hun werk waarbij het systeem aansluit bij de praktijk van de SEH. Informatie wordt overzichtelijk, snel en gebruiksvriendelijk gepresenteerd en is snel te registreren door middel van bijvoorbeeld slepen en aanvinken. Als het moet ook in omkeerde volgorde en achteraf. Per functiegroep wordt de gebruikersinterface geheel afgestemd op de specifieke werkzaamheden en informatiebehoefte. Op deze manier krijgt u snel en overzichtelijk alle informatie die voor uw werkzaamheden relevant zijn.Geïntegreerd

Essentiële informatie uit één systeemOp maat

Werkomgeving voor Acute ZorgSnelheid is key!

Relevant, eenvoudig en efficiëntEssentieel

Alle zorgdata direct op beeld

Ervaar de software!

Méér tijd voor je patiënt, en relevante informatie op de momenten waar het er toe doet. Als zorgverlener én zorgorganisatie verwacht je de beste ondersteuning vanuit het elektronisch patiëntdossier (EPD). Zowel vanuit behandelperspectief als vanuit de zorginstelling zelf wil je zo volledig mogelijk gefaciliteerd worden in alle werkzaamheden. NEXUS biedt u daarom een optimaal systeem waarin iedere gebruiker vanuit zijn of haar functierol een vloeiende ondersteuning geniet die specifiek is afgestemd op de werkzaamheden van de gebruiker.


Demo aanvragen

Gestructureerde data

Tijdens een behandeling op de spoedeisende hulp worden belangrijke gegevens rondom de patiënt en de uitgevoerde handeling vastgelegd. Alle geregistreerde gegevens zijn op de achtergrond gecodeerd volgens het gegevensmodel van de Landelijke Trauma Registratie (LTR), Letsel Informatie Systeem (LIS), Landelijke Basisregistratie Ziekenhuizen (LBZ) voor de stuurinformatie en de aanlevering van de verschillende landelijke benchmarks. Alle financiële en statistische codes worden automatisch gegenereerd, om zo tot een juist zorgproduct te komen of een juiste basis te creëren voor analyse.

Volledige integratie

Voor artsen en verpleegkundigen is het NEXUS / EPD geïntegreerd binnen NEXUS / ACUTE ZORG. De EPD-interface (dus het scherm waarop de zorgverlener de informatie afleest) is volledig toegespitst op de spoedeisende hulp. Zo kunnen opdrachten en opdrachtensets eenvoudig worden aangevraagd en worden opgevolgd, en wordt bij het uitvoeren van opdrachten automatisch de juiste NZa zorgactiviteiten afgeleid om zo tot een juist zorgproduct te komen. Verder is alle functionaliteit rondom statusvoeren, rapportage, vitale functies, uitslagen, infusen, vochtbalans en scores direct beschikbaar in deze omgeving.

Specifiek voor u

Per functiegroep wordt de gebruikersinterface geheel afgestemd op de specifieke werkzaamheden en informatiebehoefte. Op deze manier krijgt u snel en overzichtelijk alle informatie die voor uw werkzaamheden relevant zijn. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en de meest passende (totaal)oplossing voor uw zorginstelling. Zo verkennen we samen met u, in volledige transparantie alle keuzes en mogelijkheden.

Afgestemde informatie

De module toont u in één overzicht welke patiënten verwacht worden op de spoedeisende hulp, wat de bezetting is op de verschillende kamers, en welk personeel aanwezig en/of toegewezen is. Ook de doorlooptijden, triage (MTS & NTS) en targettijden worden in het overzicht gepresenteerd naast de informatie die voor patiëntveiligheid van belang is zoals allergieën, BRMO en behandelbeperkingen.

Uw voordelen

  • Afgestemde informatie specifiek voor Acute Zorg processen
  • Kritische informatie in één overzicht direct grafisch beschikbaar
  • Volledige integratie met EPD en medische-apparatuur
  • Informatie wordt overzichtelijk, snel en gebruiksvriendelijk gepresenteerd

PGO-uitwisseling

Patiënten kunnen op een eigen app naar keuze, al hun medische gegevens inzien. Dus niet alleen vanuit het ziekenhuis, maar ook vanuit de huisarts, de ggz-instelling, en alle andere zorgaanbieders. Zo’n app wordt een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) genoemd. Als onderdeel van het VIPP-programma voor de ggz, én het (nieuwe) VIPP5 programma voor ziekenhuizen, staat uitwisseling met PGO’s hoog op de agenda. “Voor beide trajecten verzorgt NEXUS de rol van DVZA waarbij de SAAS-oplossing op ieder type bronsysteem kan worden aangesloten. Dit betekent dat ook niet-NEXUS bronsystemen gebruik gaan maken van deze techniek”, aldus Erik Toet.

Meer lezen

Meer informatie

Contactpersoon
Klaas de Jong, accountmanager ziekenhuizen
Wilt u ontdekken hoe onze oplossingen u ondersteunen bij uw dagelijkse werkzaamheden? Ik kom het u graag demonstreren.

klaas.de.jong@nexus-nederland.nl
+31(0)6 5347 9662

Heeft u hulp nodig? We helpen u graag!
Contact Mail
X
Lightbulb
Waar bent u naar opzoek? Afdelingen, deskundigen, behandelcentra en locaties
Niet het gewenste resultaat? Gebruik de algemene zoekfunctie. Zoekopdracht