Optimale ondersteuning
specifiek voor de afdeling IC

Workspace IC

Bij NEXUS maken we gebruik van het unieke Workspace concept. Hiermee krijgen gebruikers en zorgverleners op intuïtieve wijze direct toegang tot de voor hen meest essentiële informatie. De Workspace IC bestaat uit de gecombineerde functionaliteit van het PDMS, MEDICATIE en EPD en richt zich op de doelgroepspecifieke ondersteuning van alle zorgverleners op de intensieve zorg afdelingen. Zo wordt in de Workspace gebruik gemaakt van vooraf afgestemde behandelplannen die zorgen voor specifieke taken op de werklijst van de IC-verpleegkundige.

Per functiegroep wordt de gebruikersinterface geheel afgestemd op de specifieke werkzaamheden en informatiebehoefte. Op deze manier krijgt u snel en overzichtelijk alle informatie die voor uw werkzaamheden relevant zijn. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en de meest passende (totaal)oplossing voor uw zorginstelling. Zo verkennen we samen met u, in volledige transparantie alle keuzes en mogelijkheden.Geïntegreerd

Essentiële informatie uit één systeemSpecifiek voor u

Werkomgeving afgestemd op ICEenvoudig

Relevant, eenvoudig en efficiëntEssentieel

Alle zorgdata direct op beeld

Ervaar de software!

Méér tijd voor je patiënt, en relevante informatie op de momenten waar het er toe doet. Als zorgverlener én zorgorganisatie verwacht je de beste ondersteuning vanuit het elektronisch patiëntdossier (EPD). Zowel vanuit behandelperspectief als vanuit de zorginstelling zelf wil je zo volledig mogelijk gefaciliteerd worden in alle werkzaamheden. NEXUS biedt u daarom een optimaal systeem waarin iedere gebruiker vanuit zijn of haar functierol een vloeiende ondersteuning geniet die specifiek is afgestemd op de werkzaamheden van de gebruiker.


Demo aanvragen

PDMS

Het PDMS maakt integraal onderdeel uit van de Workspace IC. Zoals men van een volwaardig PDMS kan verwachten, worden meetapparatuur, dialyse- en beademingsapparaten, bewakingsmonitoren en infuus- en voedingspompen, via een datacollector, gekoppeld aan het NEXUS / PDMS. Het geïntegreerde PDMS beschikt over een geavanceerde grafische weergave van data. Data verkregen uit de aangesloten apparatuur kan in relatie gebracht worden tot bijvoorbeeld bepaalde laboratoriumwaarden, medicatie en klinische scores en metingen. Op deze manier wordt er snel inzicht gegeven over bepaalde behandeleffecten.

NICE aanlevering

Voor de Workspace IC geldt dat tijdens een behandeling op de intensive care belangrijke gegevens rondom de patiënt en de uitgevoerde handelingen wordt vastgelegd die nodig zijn voor data aanlevering. Alle benodigde, geregistreerde gegevens worden op de achtergrond gecodeerd volgens het gegevensmodel van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuizen (LBZ). Alle financiële en statistische codes worden automatisch gegenereerd om tot een juist zorgproduct te komen en een juiste basis te creëren voor analyse.

Medicatie

Als onderdeel van de Workspace IC wordt ook de oplossing voor medicatie geïntegreerd aangeboden. NEXUS / MEDICATIE wordt als Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) en Toediening Registratie Systeem (TRS) ingezet. Processen rondom medicatie brengen een bijzonder grote verantwoordelijkheid met zich mee. NEXUS / MEDICATIE ondersteunt deze processen volledig op een efficiënte en veilige manier: van voorschrijven en medicatiebewaking tot het toedienen van medicijnen. Elke stap in het medicatie proces wordt vastgelegd en gecontroleerd en vormt een closed loop. De medicatieopdrachten worden via het elektronisch voorschrijfsysteem geregistreerd. Niet alleen enkelvoudige medicatieopdrachten, maar ook zogenaamde therapieplannen kunnen worden ingevoerd. Door gebruik te maken van een therapieplan kan met één klik een medicatieset, gerelateerd aan een zorgvraag of behandelplan, worden voorgeschreven.

Medicatie opdracht

Op basis van geaccordeerde medicatieopdrachten vindt aansturing plaats van het op tijd en juist leveren van medicatie aan de afdeling of de patiënt. Aan de hand van actuele medicatieopdrachten wordt per afdeling of patiënt een overzicht van de uit te voeren activiteiten gegenereerd. In het verlengde worden de toedieningen geregistreerd en wordt er controle uitgevoerd op nog niet geregistreerde toedieningen. Zo ondersteunt NEXUS / MEDICATIE de betrokken zorgverleners bij het volledige medicatieproces. Kortom, er is sprake van een uitstekende toevoeging aan het NEXUS / EPD waarbij de veiligheid van de patiënt centraal staat. Wilt u meer weten over de Workspace inrichting specifiek voor de IC-afdeling? We laten het u graag zien! Naast de Workspace IC hebben wij ook specifiek voor de afdeling OK en SEH de gebruikersomgeving geoptimaliseerd in ons Workspaces.

Uw voordelen

  • Afgestemde informatie specifiek voor IC-processen
  • Kritische informatie in één overzicht direct grafisch beschikbaar
  • Volledige integratie met IC-apparatuur
  • Behandelplannnen voor het verpleegkundig personeel op de IC-afdeling

PGO-uitwisseling

Patiënten kunnen op een eigen app naar keuze, al hun medische gegevens inzien. Dus niet alleen vanuit het ziekenhuis, maar ook vanuit de huisarts, de ggz-instelling, en alle andere zorgaanbieders. Zo’n app wordt een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) genoemd. Als onderdeel van het VIPP-programma voor de ggz, én het (nieuwe) VIPP5 programma voor ziekenhuizen, staat uitwisseling met PGO’s hoog op de agenda. “Voor beide trajecten verzorgt NEXUS de rol van DVZA waarbij de SAAS-oplossing op ieder type bronsysteem kan worden aangesloten. Dit betekent dat ook niet-NEXUS bronsystemen gebruik gaan maken van deze techniek”, aldus Erik Toet.

Meer lezen

Samenhangende oplossingen

Omdat al onze producten op hetzelfde framework worden gefundeerd vormen de oplossingen automatisch een integraal onderdeel van de complete NEXUS-suite.

Meer informatie

Contactpersoon
Klaas de Jong, accountmanager ziekenhuizen
Wilt u ontdekken hoe onze oplossingen u ondersteunen bij uw dagelijkse werkzaamheden? Ik kom het u graag demonstreren.

klaas.de.jong@nexus-nederland.nl
+31(0)6 5347 9662

Heeft u hulp nodig? We helpen u graag!
Contact Mail
X
Lightbulb
Waar bent u naar opzoek? Afdelingen, deskundigen, behandelcentra en locaties
Niet het gewenste resultaat? Gebruik de algemene zoekfunctie. Zoekopdracht