Volledige grip op
planning en financiële administratie

ZORGLOGISTIEK

Deze module ondersteunt het volledige proces van zorgregistratie, capaciteitsplanning en de financiële administratie. Met NEXUS / ZORGLOGISTIEK verzekeren ziekenhuizen zich van een uiterst betrouwbare, easy-to-use en volledige oplossing voor alle ondersteunende werkprocessen.

Zorgactiviteiten worden afgeleid uit de bronnen van de NEXUS-suite (Agenda, Opname, Acute, OK) en integraal verwerkt. Ook vindt harmonisatie plaats met externe systemen via bulkinvoer of import via gestandaardiseerde HL-7 interfaces. Door deze integraties worden operaties, SEH en afspraken geregistreerd en worden de verrichtingen benodigd voor facturatie automatisch afgeleid als uitgevoerde verrichting.Factureren

Complete financiële administratiePlanning en capaciteit

Eenvoudig en overzichtelijkEfficiënt werken

Geoptimaliseerde werkprocessenPatiëntportaal

Volledige harmonisatie met portaal

Goed geregeld!

Efficiënte werkprocessen, alle benodigde informatie direct toegankelijk, en optimale gebruikerservaring. Als werknemer én zorgorganisatie verwacht je de beste ondersteuning vanuit het Zorglogistieke systeem. Onze geïntegreerde module geeft uw personeel de meest complete ondersteuning om snel en eenvoudig hun werkzaamheden te verrichten. Weinig kliks, realtime overzichten en volledige harmonisatie met alle producten uit de NEXUS-suite. NEXUS biedt u een uiterst betrouwbaar administratie systeem waarin iedere gebruiker vanuit zijn of haar functierol een vloeiende ondersteuning geniet die specifiek is afgestemd op de werkzaamheden.


Demo aanvragen

Poliklinisch

Het ZIS/EPD voorziet in een flexibel in te richten agendastructuur waarbij we resources (zorgverleners, kamer en apparaten) voorzien van een rooster. Het rooster wordt voorzien van diverse kenmerken: afspraakcodes, voorkeuren (in percentage voor evt. parallel plannen), patiëntenstromen en roostercode voor de sturing van specifieke groepen. De vulling van het spreekuur is in percentage te raadplegen bij het maken en ook in grafisch overzicht is goed te zien waar de vrije plaatsen zijn. We onderscheiden de enkelvoudige afspraak, de combinatie, de terugkerende en de multi resource afspraak. Verder kent het systeem de mogelijkheid tot het plannen van een protocol. Het protocol is een complexe combinatie van (terugkerende) afspraakregels die met ingestelde marges t.o.v. elkaar de juiste vrije plaatsen vindt in het systeem. Aan de afspraak kan een planbare order hangen met daarin verzoek tot diagnostisch onderzoek (radiologie, functie) Dashboards signaleren waar de knelpunten in de beschikbaarheid voordoen zodat tijdig gestuurd kan worden.

Patiëntportaal

Het patiëntportaal ondersteunt zowel de patiënt als zorginstelling gedurende de gehele patiëntreis. Het portaal vormt hierbij de opmaat digitale service-extensie vanuit de zorginstelling. Via het patiëntportaal kunnen ook online de afspraken en combi-afspraken worden gemaakt en/of gewijzigd. De diepe integratie met het patiëntportaal biedt zowel de instelling, zorgverlener als patiënt rijke digitale functionaliteiten volledig geharmoniseerd met het ZIS/EPD van NEXUS Nederland. Het ZIS/EPD stelt hierbij tevens de procesinformatie aan patiënten en externe zorgverleners ter beschikking. Dit loopt hoofdzakelijk via de diverse open API (webservices), via het patiëntportaal, eHealth zorgapplicaties en/of aanleveringen via EDA e.d. Dit geldt ook voor planningsinformatie als het verrichtingenoverzicht, wachtlijst informatie en informatie over doorlooptijden. Hierdoor behoudt de patiënt maximale regie op zijn of haar zorgprocessen. Het patiëntportaal is volledig geharmoniseerd met het administratieve systeem van NEXUS Nederland.

Klinisch

Het ZIS/EPD ondersteunt op gebied van capaciteitsplanning het complete beddenhuis inclusief de verpleegkundige inzet op basis van zorgzwaarte. De bedbezetting (benutting van de capaciteit) wordt berekend en (grafisch) actueel weergegeven in percentage. De locatie van de patiënt is altijd bekend voor logistieke afdelingen door de plaatsing op afdeling-kamer-bed. Binnen ons ZIS/EPD ondersteunen we combinatie afspraken over verschillende disciplines heen. Bij complexe afspraken, met afhankelijkheden in afspraken, maken we gebruik van NEXUS / PLANNINGSASSISTENT.

Facturatie

Binnen het NEXUS ZIS / EPD wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd vastgelegd aan de bron. Zo worden operaties, SEH en afspraken geregistreerd en worden de verrichtingen benodigd voor facturatie automatisch afgeleid als uitgevoerde verrichting. Vanuit de Facturatie- en DBC-registratie module is er ondersteuning voor de paramedische DBC’s. Deze worden geheel via onze facturatie module gefactureerd aan de zorgverzekeraar of patiënt. Met behulp van Information Store is inzicht te krijgen in managementinformatie.

Uw voordelen

  • Gegevens overal, volledig en actueel beschikbaar
  • Uiterst betrouwbaar systeem voor facturatie, planning en administratie
  • Volledig afgestemd op de gebruikersrol
  • Diepte integratie met zeer rijk patiëntportaal

PGO-uitwisseling

Patiënten kunnen op een eigen app naar keuze, al hun medische gegevens inzien. Dus niet alleen vanuit het ziekenhuis, maar ook vanuit de huisarts, de ggz-instelling, en alle andere zorgaanbieders. Zo’n app wordt een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) genoemd. Als onderdeel van het VIPP-programma voor de ggz, én het (nieuwe) VIPP5 programma voor ziekenhuizen, staat uitwisseling met PGO’s hoog op de agenda. “Voor beide trajecten verzorgt NEXUS de rol van DVZA waarbij de SAAS-oplossing op ieder type bronsysteem kan worden aangesloten. Dit betekent dat ook niet-NEXUS bronsystemen gebruik gaan maken van deze techniek”, aldus Erik Toet.

Meer lezen

Meer informatie

Contactpersoon
Klaas de Jong, accountmanager ziekenhuizen
Wilt u ontdekken hoe onze oplossingen u ondersteunen bij uw dagelijkse werkzaamheden? Ik kom het u graag demonstreren.

klaas.de.jong@nexus-nederland.nl
+31(0)6 5347 9662

Heeft u hulp nodig? We helpen u graag!
Contact Mail
X
Lightbulb
Waar bent u naar opzoek? Afdelingen, deskundigen, behandelcentra en locaties
Niet het gewenste resultaat? Gebruik de algemene zoekfunctie. Zoekopdracht