Open systemen voor optimale
(digitale) samenwerking

Ontsluiten, integreren en uitwisselen!

De NEXUS software kenmerkt zich door de open structuur. Dus wilt u uw bestaande ICT-landschap uitbreiden met een specifieke NEXUS module? Of wilt u juist uw huidige NEXUS-omgeving verrijken met een innovatie van een derde leverancier? Omdat NEXUS open-systemen hanteert zijn beide opties mogelijk!

Een centrale pijler in onze strategie is de doorontwikkeling van ons suite-portfolio. Nieuwe features baseren wij hierbij op Native-Cloud technologie zoals toegepast in o.a. de DVZA, het Cliëntportaal het web-EPD voor GGZ-instellingen. Onze innovaties op het gebied van connectiviteit (open API's), e-Health en SAAS-oplossingen maken het daarbij mogelijk om kwaliteitszorg te leveren op een meer (kost)efficiënte manier. Als onderdeel van de open-strategie van NEXUS ondersteunen wij diverse tooling om geautoriseerde derde-partijen brongegevens uit NEXUS-systemen te laten opvragen, bijwerken en/of te ontsluiten in applicaties, portalen en Apps.

Toegang tot brondata en connectiviteit

 • Volledige ondersteuning van VWS-wetgevingstrajecten en cliënt-regie-projecten als MedMij en PGO-uitwisseling
 • Strategisch partnership met koppelplatform Founda-Health voor laagdrempelige toegang tot derde-applicaties (eHealth)
 • Doorontwikkeling van NEXUS-portfolio volledig Webbased en/of SAAS
 • Leverancier-onafhankelijke integraties in ICT-landschap van zorginstellingenGestructureerde data

ZIB's in bronsysteemOpen API's

Connectiviteit tussen ICT-systemenCloud

Webbased en SAAS-oplossingenZorgketen

Transmurale uitwisseling

Digitale gegevensuitwisseling

Met de interoperabiliteits-oplossingen van NEXUS kunt u (medische) data veilig en eenvoudig zónder barrières uitwisselen in het zorgnetwerk. Door gebruik te maken van erkende (inter)nationale uitwisselstandaarden kunnen wij op instelling-, regio- en landelijk niveau digitale gegevensstromen ondersteunen, uitwisselen én archiveren. Wij volgen daarbij nauwlettend de marktontwikkelingen inzake het (verplicht) elektronisch uitwisselen van gegevens. Denk hierbij aan trajecten als MedMij, Twiin, SamenVooruit en VIPP5. Vooruitlopend op deze ontwikkelingen heeft NEXUS ook haar eigen ambities waar vanuit onze expertise, samenwerkingen en partnerships invulling aan wordt gegeven. Échte interoperabiliteit bereik je immers niet alleen, en daarom komen we graag met u in contact om de laatste stand van zaken te bespreken.

Gesprek aanvragen

Systeem koppelingen

Open-connectiviteit en (functioneel/technische) samenwerkingen tussen softwareleveranciers zijn randvoorwaardelijk om íedere betrokkene in de zorgketen te includeren. Om instelling-, systeem-, thema- én domeinoverstijgend een dusdanige harmonie tussen systemen, oplossingen, data en functionaliteit te bewerkstelligen is systeemopenheid een fundamenteel principe van NEXUS en vormt dan ook een centrale pijler in onze strategie. Om náást de uitwisseling ook iedere zorgaanbieder in de keten (groot en klein) mee te laten doen in de digitale transitie moeten we echt de samenwerking aangaan en dezelfde uitgangspunten staven in de doorontwikkeling van zorgsoftware. Denk hierbij aan heldere definities van de basisinfrastructuur voor uitwisseling, (functionele) connectiviteit tussen de verschillende softwaresystemen en transparantie over API-documentatie zodat we als zorgpartners gezamenlijk het meest optimale ICT-landschap voor zorgaanbieders verwezenlijken.

Toegang tot brondata en connectiviteit

 • Samenwerking en koppeling met derde-leveranciers
 • Open API's geven toegang tot NEXUS-systemen en functionaliteit
 • Digitale gegevensuitwisseling via erkende standaarden (o.a. FHIR, HL7, XDS, DICOM)
 • Participatie in stimuleringsprogramma's als VIPP5, MedMij en SamenVooruit

Webbased en SAAS-oplossingen

Uitgangspunt bij de doorontwikkeling van ons ICT-productportfolio is gericht op relevantie en gebruikersgemak voor zorgverlener en ondersteunend personeel. Een naadloze danwel vloeiende harmonisatie tussen functies en modules is hierbij randvoorwaardelijk. Zo ook tussen NEXUS en niet-NEXUS oplossingen. Wij zijn expert in het verbinden van systemen en oplossingen. Onze visie op systeemopenheid en connectiviteit via open API’s ligt hieraan ten grondslag. Al onze nieuwe features baseren wij op Native-Cloud technologie. Een mooi voorbeeld hiervan is onze DVZA waarmee we PGO-uitwisseling mogelijk maken. Als onderdeel van het VIPP-programma voor de ggz, en het VIPP5 programma voor ziekenhuizen, staat gestructureerde uitwisseling hoog op de agenda. “Voor beide trajecten verzorgt NEXUS de rol van DVZA waarbij de SAAS-oplossing op ieder type bronsysteem kan worden aangesloten. Dit betekent dat ook niet-NEXUS bronsystemen gebruik gaan maken van deze techniek”, aldus Erik Toet, CTO NEXUS Nederland.

LIVE met PGO-uitwisseling

Integratie en uitwisseling

NEXUS werkt o.a. met de volgende protocollen/ standaarden:

 • Met de HL7 v2 /v3 koppelingen worden gegevens uitgewisseld met andere systemen
 • IHE-XDS wordt gebruikt voor de uitwisseling van onder andere Dicom-beelden en radiologie uitslagen.
 • FHIR wordt gebruikt voor gegevensuitwisseling met PGO’s
 • SOAP (API) voor uitwisseling met portalen en systemen van andere zorgleveranciers
 • Webservices voor data-ontsluiting

Meer informatie

Wilt u meer weten over de connectiviteit van onze NEXUS-systemen en/of naar de mogelijkheid voor instelling-, domein- en leveranciersonafhankelijke digitale gegevensuitwisseling? We vertellen u graag meer over onze visie en de laatste ontwikkelingen.

Contactpersoon
Klaas de Jong, accountmanager
Uw huidige landschap naadloos verrijken met de ijzersterke oplossingen uit de NEXUS-suite? Ik vertel u graag meer over onze kijk op open-connectiviteit in de markt van zorgICT.

Contact opnemen:
klaas.de.jong@nexus-nederland.nl
+31(0)6 5347 9662

Heeft u hulp nodig? We helpen u graag!
Contact Mail
X
Lightbulb
Waar bent u naar opzoek? Afdelingen, deskundigen, behandelcentra en locaties
Niet het gewenste resultaat? Gebruik de algemene zoekfunctie. Zoekopdracht